no borders - appeal to heaven Dvoraksec, Prague

2011

Výstava v dvorak sec contemporary, vzniklá za laskavého přispění České spořitelny, představí umění několika zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zastoupeno zde bude Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Černá Hora. Z každé z těchto zemí byla vybrána vždy alespoň jedna výrazná osobnost současného vizuálního umění. Výstava mapuje u nás dosud nepříliš prozkoumané oblasti a jejich osobité umělecké projevy. Cílem je naznačit nový, jiný pohled na současné umění a současně přinést zajímavá srovnání a konfrontace.

Výstavní koncepce je zaměřena na různorodé projevy nejmladší vizuální scény a pokouší se poskytnout fascinující náhled na umění zemí tohoto regionu prostřednictvím nejrůznějších uměleckých poloh, které jsou v těchto zemích aktuální. Výstava „No borders. Appeal to heaven.“ upřednostňuje médium klasického závěsného obrazu a chce naznačit, že přístup k malířskému plátnu je možné i nadále neustále inovovat a přinášet nový svěží tvůrčí přístup. Médium obrazu ústí také do jemu příbuzných výrazových poloh jako jsou koláže, montáže, fotografie, obraz-objekt.

V rámci mladé mezinárodní výtvarné scény se představí několik aktuálních výrazových rejstříků. Rozvíjení minimalistického jazyka za přispění hravosti se věnuje Petr Dub, výrazový rejstřík geometrie rozvíjí velký počet zastoupených autorů (Madalina Lazar), nalezneme zde i figurativní projevy spojené s minimalizací výrazových prostředků (David Pešat, Nika Kupyrova). Barevný figurativní svět a tělesno láká Michala Černušáka, Draganu Živanovič. Někteří z autorů pracují s posunutou manipulovanou realitou (Martin C.Herbst, Gábor Szenteleki, Agnes Toth, Marijana Zebeljan) nebo s dráždivou expresivní abstrakcí (Matej Fabian).

Events - no borders - appeal to heaven Dvoraksec, Prague Western promises